Home

 

Welkom op de website van de "Mannen van '60". Misschien vraagt u zich wel af: wat is dat nu "de Mannen van 60"?

Om te beginnen betreft het een groep  mannelijke jaargenoten, in dit geval allen geboren in 1960, die zich - binnen de traditie van de "Jaartallen" die reeds bestaat sinds 1890 (!) - hebben verenigd op hun 40ste verjaardag.

Het Jaartallenleven van Leuven sticht een vriendenkring louter op basis van het gemeenschappelijk geboortejaar met uitsluiting van om het even welk beletsel van sociale, politieke, godsdienstige of filosofische aard. Gekende notabelen, vooraanstaande politici en handelaars naast arbeiders en bedienden zijn samen verenigd in één vriendenkring.

 

Tussen hun 40ste en 50ste jaar organiseren de toegetreden leden allerlei activiteiten in het Leuvense om uiteindelijk hun vijftigste verjaardag met veel luister te vieren. Ook daarna blijven zij nog zeer actief, maar wordt er voorrang gegeven aan de "nieuwe" lichtingen om de activiteiten te "trekken".

Behoren tot deze 'vriendenkring' is een menselijke verrijking voor elk aangesloten lid. Niet steeds aanwezig kunnen zijn en actief deelnemen aan alle organisaties vormt geen belemmering. Belangrijk is dat het eigenbelang nooit wordt nagestreefd, want dat bewijst een slechte dienst aan alle leden van het jaartal en aan de 'Vriendenkringen Mannen van het Jaar' in het algemeen.

Leuvense groeten,