DE STUNT

Reeds van bij hun opstart in 1999, werd het duidelijk dat de Mannen van '60 met een grootse stunt zouden uitpakken. Zij hielden woord, en op de Festivaldag van 2000 verrasten zij gans Leuven! Reeds maanden ervoor werd minutieus de stunt voorbereid en tot op het laatste moment geheim gehouden. De Mannen van '60 startten de traditie van de jaarlijkse Kamerood 60-viering, die voortaan op dezelfde dag als de Abrahamdag zou worden gehouden.

Hierbij zou naast de huldiging van de ondertussen 50 jaar geworden Abrahams aan het gelijknamige beeld, ook een plechtigheid voor de 40-jarigen plaatsvinden. Een symbool drong zich op. Het werd een bronzen beeld, de Kamerood 60, dat op aanwijzingen van de Mannen van '60 werd ontworpen door de Aarschotse beeldhouwer Jan Rosseels. Het resultaat werd mooier dan verwacht, en met de hulp van een aantal "Jaartalvriendelijke" mecenassen kon het beeld op 10 september 2000, door Wendy Van Wanten, ere-marraine van de Mannen, en hun voorzitter Christian Smets, plechtig worden onthuld en aan de stad Leuven worden geschonken.

Kamerood 60

Kamerood 60 is de creatie van de Mannen van '60: het symboliseert de Man die 40 wordt en, ondanks zijn volwassen leeftijd, toch nog als een groentje wordt onthaald door de oudere leden van de Jaartallen. Het verwijst naar een vorm van verenigingsleven dat in het Middeleeuwse Leuven van kracht was, nl. de schuttersgilden. Deze bestonden uit 60 -mannelijke- leden, waarbij het jongste -en vaak ook het minst ervaren- lid, met een neerbuigende sympathie door de ouderen werd onthaald. In het Leuvense dialect wordt het begrip Kamerood 60 trouwens nog dagelijks gebruikt, zonder dat men de eigenlijke herkomst ervan kent.

Jan Rosseels heeft deze symboliek trachten weer te geven in het beeld: de Kamerood 60 staat afgebeeld als een jonge man, die letterlijk de wereld aan zijn voeten heeft liggen. Op de wereldbol zijn enkele figuurtjes aangebracht die de verschillende stadia in het leven van een mens weergeven. Het begin van dit leven wordt uitgebeeld door een kruipende baby, vervolgens treft men een slak aan, die het ongemerkte voortschrijden -en dus het ouder worden- weergeeft. De oudere man houdt als het ware de wereldbol in zijn armen, waardoor hij de indruk wekt greep op zijn leven te hebben. De ruiker bloemen die hij daarbij in zijn hand houdt, symboliseert zijn levensgenot: iemand die graag de bloemetjes buiten zet. Verder treft men ook de beeltenis van de Fiere Margriet aan (verwijzing naar het Middeleeuwse Leuven), en een jonge man die met een opmerkelijke lange vinger naar zijn neus wijst (de "wijsneus"). De raket die rond de wereldbol vliegt, is dan weer een link naar de verkenning van de ruimte en de verlegging van de grenzen (een knipoog naar de symbolen die ook in het vaandel van de Mannen van '60 aanwezig zijn), evenals de kleine voertuigen (auto en trein), die de moderne mobiele mens kenmerken.