Kamerood 60 viering

Sinds 2001 wordt de Abrahamviering aangevuld met de Kamerood 60-viering. Het is een initiatief van de Mannen van 60, die bij wijze van stunt ook de 40-jarige man in beeld wilden brengen, daar zij vonden dat deze door de oudere jaartallen nogal eens over het hoofd werd gezien. Zowel de nieuwe traditie als het beeld werden door iedereen positief onthaald en bevestigen nogmaals de trend dat deze unieke manier van verenigingsleven te Leuven de laatste jaren aan een ware remonte toe is.

De Kamerood 60-viering vindt plaats op dezelfde dag dat ook de Abrahammen worden gehuldigd. Nadat de 50-jarige Jaartallers worden "uitgezwaaid" als actief jaartal, worden de 40-jarige petekinderen van de Abrahammen ingehuldigd als de "nieuwelingen", de "groentjes" (vandaar de Leuvense benaming "Kamerood 60"). De Kamerood 60-wimpel wordt door het vorige jongste jaartal doorgegeven aan de nieuwbakken collega's, die de wimpel gedurende het eerste jaar aan hun vlaggenstok meedragen in de optochten en plechtigheden. Door hun peters krijgen ze ook de Kamerood 60-pin opgespeld, als teken van definitieve verbondenheid met de Jaartallen van Leuven. Sinds 2010 wordt deze plechtigheid ook ingezongen met het "Kamerood 60-lied", een compositie van Erik Geysen van de "Mannen van 60", die het lied ook op CD opnamen.