Oprichting

Op 1 september 2001, de 1ste zaterdag van september vierden de Jaartallen feest: op die dag werden hun 50-jarige leden, dit jaar de Mannen van '51, in de bloempjes gezet. Samen met alle andere leden-jaartallen, werd hiertoe een speciale huldiging gebracht aan het standbeeld van Abraham in het stadspark. Op dezelfde dag werden ook hun petekinderen, de Mannen van '61, officieel tot de grote club toegelaten: zij voeren een gans jaar lang de titel van kamerood 60, en ontvingen aldus de kamerood 60-wimpel die hem door hun voorgangers, de Mannen van '60, werd overhandigd. Deze plechtigheid vond plaats aan het kamerood 60-beeld, in de Vanderkelenstraat te Leuven; dit beeld is een ontwerp van de Mannen van '60, en werd door hen vorig jaar bij wijze van stunt, aan de stad Leuven geschonken. Het beeld symboliseert de 40-jarige man, die tot de grote club der Jaartallen toetreedt, en die door de oudere leden met een neerbuigende sympathie wordt begroet. De Mannen van '60 nemen ook het peterschap waar van het beeld, samen met hun ere-marraine, Wendy van Wanten, die het beeld vorig jaar samen met de voorzitter van de club, Christian Smets, mocht inhuldigen.

Meer dan 100 jaar bestaat in de stad Leuven een speciale vorm van verenigingsleven, nl. de Vriendenkringen Mannen van het Jaar. Een unicum. Mannen verenigen zich als ze veertig worden louter op basis van hun gemeenschappelijk geboortejaar en dit los van om het even welk beletsel van politieke, sociale, godsdienstige of filosofische aard. De bedoeling is dat men gedurende 10 jaar, de weg naar de vijftig, samen doorbrengt, elkaar leert kennen en er echte duurzame vriendschapsbanden ontstaan.